Name product: Shower YJ-671L

Code: YJ-671L

Material:

Đồng: 62%
Kẽm: 35%
Thành phần khác: 3% (Fe, Sn, Al, Ni, Sb, Cr)
Mạ 3 lớp Nickel 8,0㎛ và 1 lớp Chrome 0,25㎛
Áp lực nước: 0,35 Mpa
 

Warranty: 2-5 years

Products of the same series