Tên sản phẩm: Sen liền vòi YJ-6870

Mã: YJ-6870

Chất liệu:

Brass: 62%
Zinc: 35%
Others: 3% (Fe, Al, Sn, Sb, Ni, Cr)
Coating by 3 layers of Nikel: 8.0㎛and 1 layer of Chrome: 0.25㎛
Water pressor: 0.35 Mpa
 

Thời gian bảo hành: 2-5 năm

Sản phẩm cùng series